Please Wait ...

working
  Information : * Shows mandatory fields
 • 1 : नया रोजगारदाता दर्ताको लागी Employer registration मा जानुहोला।
 • 2 : रोजगारदाताको Login को लागी Employer portal मा जानुहोला।
 • 3 : योगदानकर्ताको Login को लागी Contributor Portal मा जानुहोला।
 • Note For Employer Registration : * Shows mandatory fields
 • चरण १ : रोजगारदाता दर्तामा जानुहोस र त्यसपछि रोजगारदाता दर्ताको लागि नयाँ दर्तामा क्लिक गर्नुहोस् |
 • चरण २ : तपाईलाई रोजगारदाता दर्ता गर्न सबमिशन नम्बर आवश्यक छ, सबमिशन प्राप्त गर्न आवश्यक जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस् |
 • चरण ३ : त्यसपछि Submit र OK मा क्लिक गर्नुहोस् |
 • चरण ४ : रोजगारदातासँग सम्बन्धित सबै जानकारी भर्नुहोस् |
 • चरण ५ :   यदि तपाईं भरिएको रेकर्ड परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने सेभ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, यो Save गर्नुहोस| अन्तिम रूप दिएपछि तपाईले सबमिट बटनमा क्लिक गर्नु पर्दछ, सबमिट गरेपछि तपाईले भरिएको रेकर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न।
 • चरण ६ : कोषले यो रेकर्ड प्रमाणित गर्नेछ | प्रमाणीकरण पछि रोजगारदाताले सूचना पाउनको लागि प्रयोगकर्ता नाम, पासवर्ड र एसएसआईडी प्राप्त गर्नेछ।

 • Note For Employer Portal : * Shows mandatory fields
 • चरण ८ : यदि रोजगारदाताको नाम र पासवर्ड समान छ भने तपाईले पासवर्ड परिवर्तन गर्नु पर्दछ|
 • चरण ९ : रोजगारदाता पोर्टल प्रयोग गरेर तपाईं योगदानकर्ता दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ |
 • चरण १० : कोषले प्रमाणीकरण पछि प्रत्येक योगदानकर्ता प्रयोगकर्ता नाम, पासवर्ड र एसएसआईडी पाउनुहुनेछ।
 • चरण ११ : योगदानकर्ता प्रमाणीकरण पछि, रोजगारदाता पोर्टलमा रोजगारदाता नाम, पासवर्ड र एसएसआईडीको साथ log in गरी मासिक योगदान रकम जम्मा गर्नुहोस |

 • Note For Contributor Portal : * Shows mandatory fields
 • चरण १२ : योगदानकर्ताको प्रयोगकर्ता नाम, पासवर्ड र एसएसआईडी प्रयोग गरेर तपाईँले योगदानकर्ता पोर्टलमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ ।
 • चरण १३ : यदि योगदानकर्ता प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड एउटै छ भने तपाईँले पासवर्ड परिवर्तन गर्नु पर्दछ ।